OBJEKTI Pokrivka
i fasada
u m2
Čelična konstrukcija
u tonama
Podno skladište "Mlava"
Petrovac na Mlavi
5.000 210
Skladište "Srbijanka"
Valjevo
2.800 190
Podno skladište Brus 4.500 130
Podno skladište Raška 2.500 120
Visokoregalno skladište
"Toma Kostić" Leskovac
4.850  
Skladište "Naftagasa"
Novi Sad
3.200  

Regalno skladište NIS
Beograd

4.000 300
Skladište Podgorica 3.200 130

Visokoregalno skladište
Vršac

4.800  

Magacin "Merima"
Kruševac

4.000 60
Skladište NIS-FAM
Kruševac
3.000 75
Visokoregalno skladište
"14. oktobar" Kruševac
   
HLADNJAČE
Hladnjača "Frikom"
Beograd
10.000 90
Hladnjača
Bajina Bašta
5.500 315
Hladnjača "Primorka"
Bar
5.500 250
Hladnjača Novi Pazar   430
Hladnjača
"Stefani-Univerzal"
Požega
  30
Kotlarnica skladišta NIS-FAM
Kruševac

MERIMA Krusevac

Skladište deterdženata "MERIMA" Kruševac

MERIMA Krusevac

"14 OKTOBAR" Krusevac

Visokoregalno skladište "14. OKTOBAR"
Kruševac

NIS-FAM Krusevac